Escucurucuc Edicions

escucurucuc continguts dóna resposta a les noves necessitats que planteja la comunicació de les marques tant en l’àmbit tradicional com en entorns 2.0. Genera missatges segons els valors de cada marca utilitzant textos, imatges i vídeos. Troba les paraules exactes per explicar idees, fets o projectes. Planteja un model de comunicació on l’empresa o institució s’hi veu reflectida i arriba directament al seu target.