Escucurucuc Edicions

Escucurucuc Continguts
c/ del Rec, 15
08700 Igualada (Barcelona)
info@escucurucuc.com

Marina Iglesias marina@escucurucuc.com
Cristina Domènech cristina@escucurucuc.com